Tarih derslerimizde amacımız, Ulu Önder Atatürk'ün de işaret ettiği gibi ancak "Geçmişini bilen nesiller geleceğe yön verebilirler" düşüncesinden hareketle hem milli tarihini hem de dünya tarihini iyi bilen, doğru yorumlayabilen bireyler yetiştirmektir.

Öğrencilerimizde, kendilerini geçmiş nesillerle ve çağdaşlarıyla ilişkilendiren bir ortaklık duygusu uyandırmak,

Belli bir bilgi birikimi ve yeni araştırma metodları kazandırmak suretiyle öğrencilerimize dünyayı daha iyi tanıma ve toplumda sorumlu bir rol oynama imkanı sağlamak,

Onlara, millet varlığının ancak bu kimliğin korunarak sürdürülebileceği, değişme veya çağdaşlaşmanın, mahiyet değiştirme değil, dönemin şartlarına uyum sağlamak olarak algılanması gerektiğini, Atatük'ün belirlediği "muasır medeniyet seviyesine ulaşma ve onu geçme" idealinin ancak bu anlayış içinde gerçekleştirilebileceği şuurunu kazandırmaktır.

Okulumuzda, görerek öğrenmenin daha kalıcı olduğu bilinciyle, çeşitli materyaller,akıllı tahta sistemi,slaytlar eşliğinde tarih dersini keyifli hale getirerek öğrencilerimizde tarih bilincini uyandırmakta hedeflerimiz arasındadır.