Hizmet Adı İstenen Belgeler Tamamlanma Süresi (En Geç)
Kayıt Kabul İlköğretim Okulları (Anasınıfı Dahil) T.C. Kimlik Numarası 1 Gün
Nakil Ve Geçişler İlköğretim Okulları 1. TC Kimlik Numarası
2. Veli Dilekçesi
3. Şehit Ve Muharip Gazi Çocukları İle Özel Eğitime İhtiyacı Olan Çocuklar İçin Durumlarını Gösteren Belge
Karşı Okul Onaylayana Kadar
Kayıt Kabul, İlköğretim Okullarında Denklik İle Kayıt 1. TC Kimlik Numarası
2. Denklik Belgesi
1 Gün
Öğrenci Belgesi İlköğretim Okulları Dilekçe 4 Saat
Öğrenim Durum Belgesi İlköğretim Okulları Dilekçe 4 Saat
Öğrenim Belgesi İlköğretim Okulları Dilekçe 4 Saat
Merkezi Sistemle Yapılan Sınavlar İlköğretim Okulları (Pybs) 1. Öğrenci Ailesinin Maddi Durumu Gösterir Beyanname
2. Kontenjandan Başvuracak Öğrenciler İçin:
Öğretmen Çocuğu, 2828 İle 5395 Sayılı Kanunun Kapsamına Giren Çocuk ve Ailesinin Oturduğu Yerde İlköğretim Okulu (Taşımalı Eğitim Kapsamında Olanlar Dahil) Bulunmayan Çocuk Olduklarına Dair Belgeler
4 Saat
Yatılı İlköğretim Bölge Okullarına Öğrenci Yerleştirilmesi 1. Velinin T.C. Kimlik Numarası
2. Dilekçe
3. Öğrenci Belgesi
3 Gün
Öğrenci İzin Belgesi Velinin Şahsen Başvurusu Durumunda Anında
Öğrenci Geç Kabul Belgesi Öğrencinin Sözlü Müracaatı İle Anında
Öğrenci Devam Takip/Not Bilgisi Velinin Sözlü Veya Dilekçe İle Başvurması Durumunda 5 Dakika
Açık İlköğretim Okulu Yeni Kayıt Kayıt Yenileme 1. Açık Öğretime Yatırılmış Banka Dekontu
2. Öğrenci T.C. Numarası
3. Kimlik Fotokopisi
4. 1 Vesikalık Fotograf
5. Velinin Şahsen Başvurması
6. Mezun Olduğu Kuruma Ait Belge
1 Gün
Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri İlköğretim Okullarında Diploma, Nakil Veya Öğrenim Belgesini Kaybedenler Dilekçe 1 Gün
Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri İlköğretim Okullarında Öğrenim Belgesi, Nakil Belgesi Ve Diplomasını Kaybedenler 1. Dilekçe
2. Savaş, Sel, Deprem, Yangın Gibi Nedenlerle Okul Kayıtları Yok Olmuş İse, Öğrenim Durumlarını Kanıtlayan Belge.
1 Gün
Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri İlköğretim Okullarında Diploma Verilmesi 1. Sözlü Başvuru veya Vekaletname
2. Diplomanın İadeli Taahhütlü Gönderilmesinin İstenmesi Halinde Dilekçe
30 Dakika
İlköğretim Okullarında Öğrenci Yetiştirme Kurslarından Yararlandırma Veli Dilekçesi 5 Dakika
İlköğretim Okullarında Sınıf Yükseltme 1. Veli Dilekçesi
2. İlköğretimde, Yeni Öğretim Yılının Başladığı İlk Bir Ay İçerisinde, 1-5'nci Sınıflara Devam Eden Öğrencilerden Beden ve Zihince Gelişmiş Olup Bilgi Ve Beceri Bakımından Sınıf Düzeyinin Üstünde Olanlar İçin Sınıf/Şube Rehber Öğretmeninin ve Varsa Okul Rehber Öğretmeninin Yazılı Önerileri
1 Hafta
İlköğretim Okullarında Veli Tarafından Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu Kararına İtiraz Etme Veli İtiraz Dilekçesi 5 Gün
Kayıt Kabul İlköğretim Okullarında Yabancı Uyruklu Öğrenci Kayıtları 1. Denklik Belgesi
2. Öğrencinin Türkiye'de Öğrenim Görebileceğine Dair Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Alınacak En Az 6 Aylık Oturum Belgesi
30 Dakika

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda, okulumuza ya da Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurunuz.

İlk Başvuru Yeri İkinci Başvuru Yeri
Aktif Kolejleri Müdürlüğü Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Okul Müdürü İlçe Milli Eğitim Müdürü
İletişim İletişim
Online Okul Bilgi Edinme Başvuru Ekranı Online M.E.B. Bilgi Edinme Başvuru Ekranı
iletisim@aktifkolejleri.com yenimahalle06@meb.gov.tr
Faks: 90312 425 8235 Faks: 90312 343 3043