Fizik; Madde ve madde bileşenlerini inceleyen, aynı zamanda bunların etkileşimlerini açıklamaya çalışan bir bilim dalıdır. Fizik genellikle cansız varlıklarla uğraşan, fakat çok zaman canlılarla ilgilenen bilimlere de yardımcı olan bir bilim kolu olaraktan anılır.

Genel Amaçları:

  • Öğrenciye bilimsel düşünme yeteneği kazandırma.
  • Öğrenciye aklını kullanabilme yollarını gösterebilme
  • Bilim ve teknoloji arasında ilişki kurabilme.
  • Bilim ve teknolojinin toplumun ilerlemesindeki önemini kavrayabilme.
  • Yapıcı eleştirici düşünme yeteneği kazandırabilme.
  • Araştırma inceleme gözlem ve deney sonuçlarını söz yazı ve şekille gösterebilme.
  • Bilimsel sonuçlara ulaşmada ve kanunları anlamada gözlem inceleme deney ve araştırma yöntemlerinden yararlanabilme
  • Fiziğe ilgi duyabilme, yeni gelişmeleri izleyebilme, yeni gelişmelerin önemini kavrayabilme.

Özel Aktif Kolejlerinde; Fizik dersi, akıllı tahta, projeksiyonla sunum, konularla ilgili simülasyonların internet ortamından izlenebildiği, laboratuarda görsel olarak olayların nasıl gerçekleştiğini öğrenebildikleri bir ortamda işlenmektedir. Öğretmen konuyu örneklerle açıkladıktan sonra, soru cevap yöntemiyle bilgileri ne kadar anlamlı hale getirebildiklerini kontrol eder. Öğrencilerin eksikleri tespit edildikten sonra tekrarla konu daha kalıcı hale getirilir. Konuyla ilgili özellikle üniversite sınavlarında çıkmış sorular çözülür. Öğrencilere çalışma soruları ödev olarak verilir. Bu sorular teker teker sınıfta çözümlenir. Konuyla ilgili görsel materyaller kullanılarak ve simülasyonlar izlettirilerek, laboratuar ortamında öğrencilerin yaşayarak öğrenmeleri sağlanır.